Gratis online Ukulele stemapparaat, standaard en speciale stemmingen - UkuTabs (2024)

~Real Ukulele or Beep?~

Gratis online Ukulele stemapparaat, standaard en speciale stemmingen - UkuTabs (1)

De UkuTabs online ukelele tuner biedt je de meest geavanceerde en eenvoudig te gebruiken ukelele tuner om je ukelele op stemming te houden zonder dat je een stemapparaat nodig hebt. Het is volledig gratis en zeer veelzijdig. Standaard gebruikt het de standaard of 'C' stemming (GCEA), maar je kunt vrij kiezen uit een van de populaire (en minder populaire) voorgeprogrammeerde stemmingen. Druk op de play-knop op elke snaar om de noot te horen. Je kunt gemakkelijk schakelen tussen een echt spelende ukelele of een digitale pieptoon. Linkshandige ukelele spelers worden ook niet vergeten, klik op de rechter/linker toggle om te wisselen.

deze advertenties te verwijderen.

KRIJG DIE UKELELE IN TUNE

Gratis online Ukulele stemapparaat, standaard en speciale stemmingen - UkuTabs (2)Gratis online Ukulele stemapparaat, standaard en speciale stemmingen - UkuTabs (3)

Uw browser ondersteunt het audio-element niet. Werk het bij om het af te spelen.

A

Uw browser ondersteunt het audio-element niet. Werk het bij om het af te spelen.

E

Uw browser ondersteunt het audio-element niet. Werk het bij om het af te spelen.

C

Uw browser ondersteunt het audio-element niet. Werk het bij om het af te spelen.

G

Selecteer uw afstemming

mandoline stemapparaat

AFSTEMMEN MET MICROFOON

Online Ukulele stemapparaat met microfoon

Hieronder vindt u een kwalitatieve chromatische tuner van GuitarApp. Hiermee kun je je ukelele stemmen met de microfoon van je computer of smartphone. Hij ontwierp een soepel reagerend stemalgoritme met extreem hoge precisie om al je ukeleles in tune te houden.

Klik gewoon op het rode microfoonpictogram in het midden om uw microfoon naar uw snaren te laten luisteren. De wijzerplaat zal dienovereenkomstig bewegen en u begeleiden bij het stemmen van uw ukelele. U kunt kiezen uit meerdere stemmingen en zelfs instrumenten.

HOE STEM JE EEN UKELELE

Wat is standaard ukelele stemming?

De open snaren van de ukelele zijn meestal gestemd op G, C, E en A. Dit staat bekend als de standaard- of C-stemming. Dit is wat je nodig hebt om de meeste liedjes te spelen. Sommige mensen stemmen hun ukelele liever met een lage G-snaar dan met een hoge G. Het is gewoon een kwestie van voorkeur. De open snaren kun je als volgt vinden, van links naar rechts kijkend naar je ukelele met de kop aan de bovenkant:

 • G: de 4e snaar (de meest linkse op de toets)
 • C: de 3e snaar
 • E: de 2e snaar
 • A: de 1e snaar

Hoe gebruik je UkuTabs ukelele tuner?

Dit stemapparaat ondersteunt de meest populaire ukelele stemmingen. De standaardstemming is gCEA, de meest voorkomende ukelele-stemming. De stemming aDF#B (D-stemming genoemd) is twee frets verschoven, en zorgt voor een zoetere ukelele toon. De dGBE stemming is gebruikelijker voor grotere ukeleles, en geeft dezelfde grondtonen als de bovenste vier snaren van een gitaar. Er zijn ook verschillende andere, meer exotische stemmingen beschikbaar. Hier is een overzicht:

 • Standaard of C of HighG of re-entrant stemming G4 C4 E4 A4
 • Standaard of C of LowG G3 C4 E4 A4
 • Engels of 'D' of sopraan of 20e eeuwse standaardstemming A4 D4 F# B4
 • Bariton of "G" = vier hoogste gitaarsnaren D3 G3 B3 E4
 • Canadees of 'D' of LaagA A3 D4 F# B4
 • Halve stap omlaag van standaard F# B3 D# G#
 • Volledige stap omlaag van standaard F4 A#3 D4 G4
 • Halve stap omhoog van standaard G# C# F4 A#
 • Volledige stap omhoog van standaard A4 D4 F# B4

Zodra je een stemming hebt gekozen, tik je gewoon op de stemknoppen om de grondtoon voor elke snaar te laten horen. Luister goed en stem je ukelele op die noot op het gehoor. Sommige mensen vinden een monotone piep makkelijker om op te stemmen. Selecteer 'piep' als je dat geluid wilt gebruiken in plaats van de natuurlijke ukelele-snaren.

Relatieve Ukulele Stemmethode

Bij relatief ukelele stemmen zijn alle vier de snaren ten opzichte van elkaar gestemd en kan gebruikt worden als je geen andere manier hebt om je ukelele te stemmen. Dit is een goede methode als je in je eentje speelt en je alle snaren goed bij elkaar wilt laten klinken, maar het is niet zo nauwkeurig en kan problemen veroorzaken als je met andere mensen speelt. De relatieve ukelele stemmethode kan worden onderverdeeld in vier stappen.

1. Je gebruikt de eerste snaar (A) als referentie om de andere drie snaren te stemmen, daarom is deze methode niet zo nauwkeurig. Je zult geen problemen merken als je alleen speelt, maar wel als je meespeelt met liedjes of met je vrienden.

2. Plaats je vinger net achter de vijfde fret op de E-snaar (tweede snaar). Die noot is een A. Als je de eerste snaar (A) oppakt, moet die hetzelfde klinken. Pas de tweede snaar aan met de stemknoppen op de kop totdat de twee snaren hetzelfde klinken.

Gratis online Ukulele stemapparaat, standaard en speciale stemmingen - UkuTabs (4)

3. Plaats nu je vinger net achter de vierde fret op de C-snaar (derde snaar). Die noot is een E. Als je de tweede snaar (E) oppakt, moet hij hetzelfde klinken. Pas de derde snaar aan met de stemknoppen op de kop totdat hij hetzelfde klinkt als de tweede snaar. Inmiddels zul je gemerkt hebben dat het stemmen van een ukelele best leuk is.

Gratis online Ukulele stemapparaat, standaard en speciale stemmingen - UkuTabs (5)

4a. De meeste ukeleles hebben standaard een hoge G-snaar. Plaats je vinger net achter de tweede fret op de G-snaar (vierde snaar). Die noot is een A. Als je de eerste snaar (A) aanslaat, moet die hetzelfde klinken als de A op de G-snaar. Pas de vierde snaar aan met de stemknoppen op de kop totdat de twee snaren hetzelfde klinken.

Gratis online Ukulele stemapparaat, standaard en speciale stemmingen - UkuTabs (6)

4b. Om een ukelele met een lage G-snaar te stemmen, plaats je je vinger op de vijfde fret van de G-snaar (vierde snaar). Die noot is een C. Als je de derde snaar (C) oppakt, moet die hetzelfde klinken. Pas de vierde snaar aan met de stemknoppen op de kop totdat de twee snaren hetzelfde klinken.

Gratis online Ukulele stemapparaat, standaard en speciale stemmingen - UkuTabs (7)

Het kost misschien wat oefening om je oor te trainen, maar dit is eigenlijk een makkelijke manier om je ukelele snel te stemmen. Als je de noten op het fretboard kent, kun je ook andere combinaties bedenken.

Piano stemmen

Hoe stem je een ukelele met een piano? Speel de noten G, C, E en A op de piano die overeenkomen met de G, C, E en A snaren op de ukelele. Als je een lage G-stemming gebruikt, moet je de G een octaaf lager spelen.

Je ziet de toetsen van de piano in het schema, samen met de bijbehorende snaarnoot en snaarnummer bovenaan. Vergelijk de noten van de piano met die van je ukelele op het gehoor. Dit onder de knie krijgen kan enige oefening vergen.

Gratis online Ukulele stemapparaat, standaard en speciale stemmingen - UkuTabs (8)

Krijg je hem niet goed gestemd?

Als je een oudere ukelele hebt of een gloednieuwe die niet goed is afgesteld, kun je merken dat je je ukelele helemaal niet gestemd krijgt. Je kunt dit waarschijnlijk eenvoudig oplossen door de schroeven van de stemkoppen wat aan te draaien.

Als je snaren zoemen tijdens het spelen, kijk dan hoe je dat kunt verhelpen in onze ukelele buzz fixing gids.

Een andere reden kan zijn dat de snaren er niet goed op zitten. Bekijk de gids voor het vervangen van ukelele-snaren om te zien hoe je dat goed doet.

Gratis online Ukulele stemapparaat, standaard en speciale stemmingen - UkuTabs (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 6472

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.