Warmtepomp en hete luchtverwarming, zo doe je dat (2024)


Van het gas af met heteluchtverwarming.

Stappenplan voor een duurzame heteluchtverwarming.

Er zijn in Nederland veel woningen met (hete-) luchtverwarming. Vaak zijn dit nog gasgestookte ketels. De binnenlucht wordt door de luchtverwarmer aangezogen uit het huis en vaak ook vermengd met verse lucht van buiten, vervolgens wordt de lucht verhit in de luchtverwarmer, wordt dan via kanalen door de woning geleid en komt ten slotte via roosters in de diverse kamers. Een bekende Nederlandse fabrikant van luchtverwarmers is Brink met gasgestookte modellen zoals de Alure en indirect gestookte modellen zoals de Elan.Een andere bekende fabrikant is het Amerikaanse Lennox.
Warmtepomp en hete luchtverwarming, zo doe je dat (1)
Ga naar de berekeningenom inzicht te krijgen in investeringen en besparingen.

Enkele veel voorkomende vragen vooraf:

Vraag: Kan heteluchtverwarming ook met een warmtepomp?
Antwoord: Als je een indirect gestookte luchtverwarmer hebt, met voldoende vernogen bij een aanvoer temperatuur van 50 graden, kun je de CV-ketel volledig vervangen voor een warmtepomp. Kijk hier voor het stappenplan.

Vraag: Kan je een gas gestookte luchtverwarmer vervangen voor een warmtepomp?
Antwoord: Als je een gas gestookte luchtverwarmer hebt, kun je deze vervangen door een indirectgestookte luchtverwarmer die verwarmt wordt door een warmtepomp. Ga naar het stappenplan.

Vraag: Welke luchtverwarmer met warmtepomp?
Antwoord: Als je een indirect gestookte luchtverwarmer aansluit op een warmtepomp, dan moet de luchtverwarmer bij een aanvoer temperatuur van 50 graden het vermogen hebben om bij strenge vorst de woning goed te kunnen verwarmen. Kijk hier hoe je het vermogen kunt berekenen.

Vraag: Welke warmtepomp voor luchtverwarming?
Antwoord: Als je een indirect gestookte luchtverwarmer aansluit op een warmtepomp, dan moet de warmtepomp het vermogen hebben om bij strenge vorst de woning goed te kunnen verwarmen, en moet de SCOP van de warmtepomp boven de 3,5 liggen. Kijk hier hoe je het verbruik kunt berekenen.

Vraag: Hoeveel verbruikt luchtverwarming met warmtepomp?
Antwoord: In het Nederlanse klimaat verbruikt een indirect gestookte luchtverwarmer met warmtepomp veel minder energie dan een gas gestookte luchtverwarmer. Kijk hier hoe je het verbruik kunt berekenen.

Ook een woning met luchtverwarming kan dus duurzaam, zonder gas, en met behulp van een warmtepomp verwarmd worden.

Noggeenwarmtepomp?Berekennujebesparing!


Het is dan noodzakelijk dat de gasgestookte luchtverwarmer vervangen wordt door een indirect gestookte luchtverwarmer, zoals de Elan serie van Brink. Bij deze met heet water gestookte luchtverwarmer stroomt de te verwarmen lucht door een warmtewisselaar waar de lucht met het hete water verwarmd wordt. Het warme water kan gemaakt worden door een gasgestookte CV ketel, maar ook door een warmtepomp. Tussen de warmtepomp en de luchtverwarmer moet wel een groot buffervat zitten. Hierover later meer.
Het is voor het behoud van comfort en voor een energie efficiënt systeem belangrijk dat één en ander goed gedimensioneerd wordt. Hier volgen 7 belangrijke ontwerp stappen.

1. Isoleer de woning waar mogelijk.
2. Keuze van de indirect gestookte luchtverwarmer.
3. Keuze van de warmtepomp.
4. Keuze van het buffervat.
5. De stooklijn van de warmtepomp instellen.
6. Instellen uitblaas temperatuur en luchthoeveelheid van de luchtverwarmer
7. De instellingen van de dag en nacht temperatuur van de thermostaat.

Ik leg één en ander uit aan de hand van een voorbeeld.
Stel een woning is gebouwd in 1975, ligt in midden Nederland, verbruikt in oorspronkelijke staat 3020 m3 gas voor de verwarming van de woning en voor het warme water en wordt bewoond door een gezin van 4 personen. Een gezin van 4 personen gebruikt voor warm tapwater ongeveer 4x80=320 m3 gas per jaar (80 m3 gas per persoon per jaar). Uit deze gegevens is te herleiden dat de woning, in oorspronkelijke staat, ongeveer 3020 - 320 = 2700 m3 gas verbruikt per jaar voor verwarmen. Met de klimaatzone van midden Nederland kun je dit herleiden tot een verlies waarde van de woning van ongeveer 465 W/K. Deze woning heeft/had in oorspronkelijke staat een luchtverwarmer nodig met een vermogen van 26 x 465 W = 12kW. Verderop in dit artikel vind je meer informatie over dit rekenmodel.

STAP-1: Isoleer de woning waar mogelijk:

De eerste stap is isoleren, het verlagen van het thermische verlies van de woning. Daardoor bereik je 3 belangrijke zaken.
* Je verlaagt het warmteverlies van de woning, en daarmee het energieverbruik van de woning.
* Je verlaagt het maximale vermogen van de warmtepomp, en daarmee verlaag je de investeringskosten van de warmtepomp.
* Je verlaagt de maximale temperatuur van het CV water dat de warmtepomp moet maken, waardoor de warmtepomp minder energie zal verbruiken.

Benut de mogelijkheden voor spouwisolatie, dakisolatie, isolatie van vliering, HR++ glas en/of vloerisolatie. Isoleren heeft qua investering meestal het hoogste rendement.
Stel dat de verlieswaarde na isoleren gedaald is met 30%, dus van 465 W/K naar 326 W/k. Dit zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om de woning te verwarmen (in dit voorbeeld gaat het verbruik terug naar 70% * 2700 = 1890 m3 gas, en dus ook 30% lagere energiekosten). Tevens zorgt het ervoor dat de capaciteit van de luchtverwarmer en van de warmtepomp lager kan (dus veel lagere investering) en dat de uitblaastemperatuur lager kan (dus hogere efficiëntie van de warmtepomp, lager energieverbruik en lagere energiekosten). Op isolatie zitten vaak nog interessante subsidiemogelijkheden.
Kortom, isoleren waar het redelijkerwijs mogelijk is, is stap-1.

Tip:
Je kunt de thermische verlieswaarde van je woning op de volgende manier zelf berekenen.
* Op het maandoverzicht van jouw energieleverancier staat het verbruik van elke maand. Zoek het aantal m3 gasverbruik van de maand december of januari.
* Ga naar https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maandgegevens , selecteer een meetstation bij jou in de buurt, en zoek de gemiddelde maandtemperatuur van de betreffende maand (let op, knmi geeft de temperatuur in tiende graden, dus 56 is 5,6 graden).
* Voer de volgende berekening uit:
Verlieswaarde [in W/K] = ((m3 gasverbruik - aantal personen in huishouden * 7) * 9000) / ((16 - gemiddelde maandtemperatuur)*24*31).

STAP-2: Keuze van de indirect gestookte luchtverwarmer:

We hebben een indirect gestookte luchtverwarmer nodig die bij een watertemperatuur van 50 graden het maximaal benodigde vermogen kan leveren.

Het vermogen om de woning goed te kunnen verwarmen is
Maximaal benodigde vermogen [W] = 26 [K] * de verlieswaarde van de woning [W/K]

In dit voorbeeld kan na isolatie de capaciteit van de luchtverwarmer worden verlaagd naar 26 K *326 W/K = 8476 W, oftewel 8,5 kW.Een indirect gestookte luchtverwarmer is nominaal gespecificeerd op een water aanvoertemperatuur van 70 graden. Een warmtepomp is dan echter heel inefficiënt en verbruikt dan veel energie. We willen de maximale aanvoertemperatuur dus beperken tot ongeveer 50 graden. Onder de 50 graden kunnen moderne warmtepompen wel efficiënt werken.
Een Brink Elan 16 geeft 11 kW bij een aanvoertemperatuur van 70 graden. Bij een aanvoertemperatuur van 50 graden geeft de Brink Elan16 nog 57% van zijn vermogen, dus 6,3 kW. Omdat we 8,5 kW nodig hebben, is dat onvoldoende. Een Brink Elan25 geeft 22 kW bij een aanvoertemperatuur van 70 graden.Bij een aanvoertemperatuur van 50 graden geeft hij nog 55% van zijn vermogen, dus 12 kW. Dat is (ruim) voldoende. We kiezen in dit voorbeeld dus de Elan25.

Noggeenwarmtepomp?Berekennujebesparing!


STAP-3: Keuze van de warmtepomp:

Bij de keuze van de warmtepomp moeten we met deze twee zaken rekening houden:
* het maximale vermogen van de warmtepomp:In ons voorbeeld hebben we een lucht-water warmtepomp nodig die bij een buitentemperatuur van -10 graden nog altijd 8,5 kW levert. Omdat in het Nederlandse klimaat buitentemperaturen van -10 graden zelden voorkomen, kun je er ook voor kiezen om de warmtepomp te dimensioneren op 80% van het maximale vermogen (in dit voorbeeld dus 80% van 8,5 kW is 6,8 kW. Een warmtepomp met een lager vermogen is namelijk weer een stuk goedkoper. De ontbrekende 20% van het benodigde maximale vermogen (in ons voorbeeld dus 8,5 kW - 6,8 kW = 1,7 kW) kan via een electrisch verwarmingselement in het buffervat. Een electrisch verwarmingselement is niet efficiënt en heeft een SCOP van 1 (1 kW electrische energie produceert 1 kW thermische energie). Echter, het aantal uren per jaar dat het electrisch element nodig is (dus alleen bij strenge vorst) is heel laag. Daarmee is ook de hoeveelheid stroom die het electrisch element op jaarbasis verbruikt heel laag.
* de efficiëntie van de warmtepomp (oftewel de Seasonal Coëfficient of Performance, SCOP):
Voor meer achtergrondinformatie over de efficiëntie van een warmtepomp, lees eerst COP en SCOP .
We zoeken een warmtepomp die bij een maximale aanvoertemperatuur van het CV water van 50 graden en in het Nederlandse klimaat een hoge SCOP heeft. We hebben de SCOP voor een groot aantal populaire warmtepompen uitgerekent voor het Nederlandse klimaat bij een stooklijn van 35C en van 55C. Deze staan vermeld in De beste warmtepomp! onder de kolomen * Verbruik: SCOP 35 C klimaat NL en * Verbruik: SCOP 55 C klimaat NL

Kun je jouw warmtepomp niet vinden in de lijst? Dan kun je het beste kijken naar de SCOP specificatie van de Fabrikant volgens de Europese norm EN14825. Het kan ook zijn dat in plaats van de SCOP er men de Seizoensgebonden energie- efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden) specificeerd. Dat is 0,4 * de SCOP.

Let op: SCOP versus η
De Seizoensgebonden energie- efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden, hoog temperatuursysteem)
η = 0,4 * SCOP

Kies een warmtepomp met een hoge SCOP bij een stooklijn van 55 C. Voorbeelden zijn de Vaillant VWL series, de NIBE S2125 serie of de F2120 serie of de Enviline monoblock warmtepompen van Nefit-Bosch, maar er zijn veel andere geschikte warmtepompen. Verderop in dit artikel kun je meer lezen over het te verwachten stroomverbruik van de warmtepomp voor deze toepassing.

STAP-4: Keuze van het buffervat:

Het buffervat is een zeer belangrijke component in het systeem. Het buffervat zit tussen de warmtepomp en de luchtverwarmer, en buffert het warme water van de centrale verwarming.

Let op:
Een buffervat is iets anders dan een boiler. Het buffervat is enkel en alleen voor de centrale verwarming. Een boiler is voor warm tapwater. Verderop in dit artikel lees je over opties voor warm tapwater.

Een groot buffervat is van belang voor een constant binnenklimaat alsook voor de levensduur van de warmtepomp. Om met dat laatste te beginnen, een warmtepomp slijt van elke keer dat de compressor in de warmtepomp aan slaat. Je moet er dus voor zorgen dat je het aantal start-stops van de warmtepomp minimaliseert. Omdat er bij indirectverwarmde luchtverwarmers heel weinig water in het centrale verwarmingssysteem zit (vaak minder dan 10 liter), heb je een extra groot buffervat nodig. Een groter buffervat zorgt voor minder start-stops van de warmtepomp waardoor deze zo lang mogelijk aan één stuk door blijft werken en dus minder snel slijt.
De andere factor waarvoor een groot buffervat van belang is, is een constant binnenklimaat. Een warmtepomp haalt zijn energie uit de buitenlucht. De lucht die de warmtepomp uitblaast is dus kouder dan de lucht die de warmtepomp aanzuigt. Als de buitentemperatuur onder de 7 graden komt, is de temperatuur van de lucht die de warmtepomp uitblaast onder de nul graden. Dit zorgt ervoor dat de verdamper van de warmtepomp bevriest. Als die is dichtgevroren kan er geen energie meer aan de buitenlucht onttrokken worden. Dan moet de verdamper eerst ontdooid worden. Dat doet de warmtepomp door zijn werking om te draaien. Het warme water uit het buffervat wordt gebruikt om de verdamper te ontdooien. Daardoor koelt het water in het buffervat enigszins af. Een klein buffervat koelt meer af dan een groot buffervat. Als het water in het buffervat tijdens de ontdooicyclus teveel afkoelt, kan de luchtverwarmer, die op datzelfde moment ook warm water uit het buffervat aan het gebruiken is, de binnenlucht onvoldoende opwarmen. Daardoor kan er onvoldoende opgewarmde lucht de woning ingeblazen worden, en dat zorgt voor een onaangenaam gevoel. Om te voorkomen dat dit kan gebeuren moet je dus een groot buffervat kiezen. Je moet de afkoeling tijdens de ontdooicyclus beperken tot niet meer dan 4 graden.

Tip:
Houd minimaal 20 liter per kW aan die de warmtepomp maximaal kan leveren, en bij voorkeur 30 liter per kW. Dus een warmtepomp die maximaal 8 kW kan leveren moet een buffervat van minimaal 160 liter hebben. Maar 240 liter is beter.

STAP-5: De stooklijn van de warmtepomp instellen:

Een warmtepomp heeft een stooklijn. De stooklijn geeft aan bij welke buitentemperatuur welke watertemperatuur gemaakt wordt. Als de buitentemperatuur lager wordt, wordt de watertemperatuur hoger, omdat er meer warmte in de woning nodig is.
Warmtepomp en hete luchtverwarming, zo doe je dat (2)
We hebben hierboven een indirect gestookte luchtverwarmer gekozen die bij 50 graden aanvoertemperatuur voldoende capaciteit heeft om de woning bij -10 graden te kunnen verwarmen. Dus één punt van de stooklijn is 50 graden aanvoertemperatuur bij -10 graden buiten temperatuur. Het andere punt is een buitentemperatuur van 16 graden. Als de buitentemperatuur boven de 16 graden komt slaat de verwarming over het algemeen niet aan. Het andere punt van de stooklijn is dus bij 16 graden buitentemperatuur. Kies daarbij een aanvoertemperatuur van 40 graden. Als je lager dan 40 graden kiest kan het voorkomen dat er relatief koudere lucht in de woning komt, wat ten koste kan gaan van comfort.

Noggeenwarmtepomp?Berekennujebesparing!


STAP-6: Instellen uitblaas temperatuur en luchthoeveelheid van de luchtverwarmer:

Bij de Brink Elan kun je de uitblaastemperatuur en de luchthoeveelheid instellen. De uitblaastemperatuur is de temperatuur van de uitgeblazen lucht, waarbij de ventilator de nominale hoeveelheid lucht gaat blazen.
Warmtepomp en hete luchtverwarming, zo doe je dat (3)
Stel de uitblaastemperatuur in op 38 graden en de luchthoeveelheid op het nominale volume, in dit voorbeeld van de Elan16 is dat 800 m3/uur. Als de uitblaastemperatuur 38 graden is zal de luchtverwarmer 800 m3 per uur blazen. Echter, als de aanvoertemperatuur lager is, zal de luchtverwarmer minder hard blazen, waardoor er geen koude luchtstromen ervaren worden in de woning, en het comfort dus hoog blijft.

STAP-7: De instellingen van de dag en nacht temperatuur van de thermostaat:

Een gasgestookte luchtverwarmer heeft over het algemeen een zeer hoog vermogen, waardoor een woning in korte tijd opgewarmd kan worden, bijvoorbeeld van 15 naar 20 graden. Een warmtepomp heeft over het algemeen een lager vermogen en is niet in staat om een woning heel snel op te warmen. Een warmtepomp moet dus langer aan één stuk doorwerken om dezelfde hoeveelheid energie in de woning te krijgen. Daardoor is het van belang de temperatuurverschillen over een etmaal klein te houden.
Warmtepomp en hete luchtverwarming, zo doe je dat (4)
Zorg ervoor dat op de kamerthermostaat de verschillen tussen dagtemperatuur en nachttemperatuur niet meer dan één á twee graden is, dus bijvoorbeeld, dagtemperatuur van 20 graden en nacht temperatuur van 19 graden.

Heb je alle bovenstaande stappen doorlopen, dan kan de woning comfortabel, duurzaam, gasloos en met (veel) lagere energiekosten verwarmd worden.

Hieronder nog antwoorden op enkele veel voorkomende vragen.

Hoeveel energie ga ik verbruiken?

We hebben in De beste warmtepomp! de SCOP van warmtepompen (nog) niet uitgerekent voor een stooklijn voor luchtverwarming het Nederlandse klimaat.

Verbruik, uitgaande van EN14825
De energie efficiëntie van warmtepompen (Seasonal Coëfficient of Performance, SCOP) is gespecificeerd volgens de europese norm EN14825. Zoek voor de betreffende warmtepomp de SCOP voor gemiddelde klimaat (average climate). Men geeft dan de energie efficiëntie voor een laag temperatuursysteem (35 graden aanvoertemperatuur bij -10 graden buitentemperatuur, denk aan vloerverwarming) en voor een hoog temperatuursysteem (55 graden aanvoertemperatuur bij -10 graden buitentemperatuur, denk aan radiatoren). Neem de SCOP voor average climate en het hoge temperatuursysteem. Er zijn nu vier verschillen ten opzichte van de situatie bij EN14825.
Ten eerste, het average climate van EN14825 is gebaseerd op een korter stookseizoen dan het Nederlandse seizoen, maar wel met veel meer vorst uren dan in het Nederlandse stookseizoen. Over het algemeen is de SCOP In Nederland daardoor hoger dan die van het average climate volgens EN14825.
Ten tweede, in deze toepassing met indirect gestookte luchtverwarmer, hebben we bij hogere buitentemperaturen een hogere (en dus minder gunstige) stooklijn dan die waar de norm EN14825 mee rekent, wat zorgt voor een lagere SCOP.
Ten derde, in deze toepassing dimensioneren we de maximale aanvoertemperatuur op 50 graden bij -10 C buitentemperatuur, terwijl de EN14825 norm voor hoge temperatuur systemen is gespecificeerd voor 55 graden bij -10 C buitentemperatuur. Dat levert in onze situatie een betere SCOP op.
Ten vierde zal in de warmtepomp situatie de ventilator van de luchtverwarmer langer draaien in vergelijking met de situatie dat de luchtverwarmer werkt met bijvoorbeeld 70 graden. Dat zorgt weer voor extra stroomgebruik en dus een lagere overal SCOP.

Deze vier factoren compenseren elkaar bij benadering. Je kunt als richtgetal om je toekomstig energieverbruik te bepalen dus goed rekenen met de voor de betreffende warmtepomp gespecificeerde SCOP van EN14825 voor average climate en bij de hoge temperatuur toepassing. Bij veel moderne warmtepompen is deze heel goed, Een SCOP boven de 3,5 (oftewel een η boven de 140%). Als voorbeeld, de NIBE F2120-12 Monoblock heeft een EN14825 average climate high temperature SCOP van 3,7 (η van 148%), en de NEFIT-BOSCH Enviline Monoblock 13 ET heeft een EN14825 average climate high temperature SCOP van 3,6 (η van 144%).

In bovenstaand voorbeeld gebruikte de woning na isolatie 1890 m3 gas. Dat komt overeen met 9x1890 = 17010 kWu thermische energie. Met een Enviline 13ET SCOP van 3,6 kom je dan op een stroomverbruik van 17010/3,6 = 4725 kWu.

Verbruik, uitgaande van SCOP 55 Klimaat NL
Als schatting, bereken het verbruik op basis van SCOP 55 klimaat NL en verhoog dat verbruik met 15%.
De Enviline Monoblock 13 ET heeft een SCOP 55 Klimaat NL van 4,09. Het geschatte stroomverbruik in het voorbeeld wordt dan (17010/4,09) * 115% = 4782 kWu.

Noggeenwarmtepomp?Berekennujebesparing!


Hoe maak ik warm tapwater?

Dit is uitgewerkt in Stap-6van het stappenplan 'handleiding verduurzamen'.

Is mijn elektriciteitsaansluiting en meterkast geschikt voor een warmtepomp?

De meeste woningen hebben een elektriciteitsaansluiting van 1x40A of 3x25A. Warmtepompen van meer dan 12 kW hebben doorgaans een 3 fase aansluiting nodig. En dus heb je een 3x25A aansluiting nodig. Met een warmtepomp onder de 6 kW volstaat doorgaans de 1x40A aansluiting. Zit je warmtepomp tussen de 6 en 12 kW, dan is het toch veilig om je aansluiting te laten verzwaren naar 3x25A. Je betaalt wel voor de wijzigingen in de meterkast, maar je maandelijkse kosten blijven hetzelfde.
Mocht je een eigen laadpaal hebben, of in de toekomst overwegen, ga dan direct voor een 3x25A aansluiting. Een laadpaal zal vaak met 3x16A laden (dat is 11 kW). En die 3x16A wordt tijdens het laden wel continu afgenomen. Om te voorkomen dat de warmtepomp samen met je laadpaal de 3x25A overschrijdt is het dan verstandig op de laadpaal load balancing toe te passen. Je laadpaal zal dan nooit méér stroom verbruiken dan binnen jouw aansluiting van 3x25A beschikbaar is. Het kan dan dus gebeuren dat je auto even minder laadstroom krijgt wanneer je (elektrisch) aan het koken bent en je warmtepomp aanslaat. Je hebt daar doorgaans geen last van, het is een mooie technisch oplossing die voorkomt dat je je elektrische aansluiting moet laten verzwaren.
Heb je toch een nog zwaardere aansluiting nodig, dan heb je wellicht een aansluiting van 3x35A of nog hoger nodig, maar dan ga je ook fors meer betalen aan de maandelijkse aansluitkosten, namelijk €1050 per jaar in plaats van €275 per jaar (prijspeil 2022). Zolang dit niet echt nodig is moet je dat dus zeker niet doen.

Welke thermostaat regeling heb ik nodig?

De thermostaatregeling voor een met een warmtepomp verwarmde indirect gestookte luchtverwarmer, zoals de Brink Elan, kan heel eenvoudig, met een simpele aan-uit thermostaat. Het aan-uit signaal bedient eenopen-dicht-klep in de leiding tussen het buffervat en de indirect gestookte luchtverwarmer. Je combineert dit met een automatische circulatiepomp in diezelfde leiding. Als de klep open gaat, gaat de pomp werken. Als de klep sluit, stopt de circulatiepomp. Er is geen complexe regeling nodig in dit deel van het circuit, omdat de Brink Elan zelf al moduleert (afhankelijk van de aanvoertemperatuur past hij de hoeveelheid luchtverplaatsing, het luchtdebiet, aan), en ook aan de andere kant van het buffervat, moduleert de warmtepomp zelf zijn vermogen.


Noggeenwarmtepomp?Berekennujebesparing!

Warmtepomp en hete luchtverwarming, zo doe je dat (2024)

FAQs

Kan je een warmtepomp gebruiken als je hete lucht verwarming hebt? ›

Ook met (hete) luchtverwarming kan je overstappen naar een warmtepomp en een woning gasloos verwarmen.

Hoe werkt een warmtepomp met luchtverwarming? ›

Luchtverwarming werkt meestal op basis van een lucht-lucht warmtepomp. De lucht-lucht warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht, en gebruikt opgewarmde lucht om je woning te verwarmen. De lucht wordt opgewarmd door de buitenlucht onder hoge druk samen te persen met een compressor.

Hoe zuinig is heteluchtverwarming? ›

Hete luchtverwarming kent niet alleen maar voordelen. Zo is het verbruik ongeveer 5% hoger dan vloerverwarming en zelfs 25% hoger dan radiatorverwarming. Daartegenover staat wel dat de kosten van de installatie gelijk zijn aan andere soorten verwarmingen omdat er geen dure verwarmingselementen nodig zijn.

Hoeveel stroom verbruikt een lucht-lucht warmtepomp? ›

Stroomverbruik van warmtepompen
Type warmtepompWarmte-energie voor verwarmingStroomverbruik warmtepompen voor warm water
Lucht-waterwarmtepomp6 000 kWh1 481 kWh (= 4 000 kWh/2,7)
Geothermische warmtepomp6 000 kWh1 212 kWh (= 4 000 kWh/3,3)
Water-waterwarmtepomp6 000 kWh1 212 kWh (= 4 000 kWh/3,3)

Kan een warmtepomp je hele huis verwarmen? ›

Volledig elektrisch: een volledig elektrische warmtepomp zorgt voor verwarming van je huis én voor het warme water in de badkamer en keuken. Als je ook nog elektrisch gaat koken, woon je zonder aardgas. Deze warmtepomp wordt ook wel combi, volledig of all-electric genoemd.

Wat kost een warmtepomp voor luchtverwarming? ›

Een warmtepomp voor luchtverwarming zal vaak een lucht-lucht warmtepomp zijn. Deze kost gemiddeld €4.000 tot €8.000, inclusief installatie.

Is heteluchtverwarming op gas? ›

Het beste luchtverwarmingssysteem voor u

De lucht in een luchtverwarmingssysteem wordt verwarmd door gas, elektriciteit of water. Bij gasgestookte luchtverwarming wordt de lucht in de unit opgewarmd. Deze luchtstroom wordt hierna op natuurlijke wijze verspreid.

Wat te doen met heteluchtverwarming? ›

Onderhoud van heteluchtverwarming

Waar je de CV-ketel gemiddeld één keer in de 18 maanden moet onderhouden heeft de heteluchtketel ook onderhoud nodig. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het vervangen of schoonmaken van de filters. De roosters worden meestal 1 á 2 keer per jaar vervangen. Dit kan je zelf doen.

Hoe verwarmen met lucht-lucht warmtepomp? ›

Werking van een lucht-lucht warmtepomp

De buitenunit trekt de lucht aan met een ventilator. Deze lucht wordt tot op de gewenste temperatuur gebracht met behulp van een koelgas, dat opgewarmd wordt door een compressor. Het opgewarmde koelgas geeft zijn energie af aan de lucht die door de binnenunit aangezogen wordt.

Hoeveel stroom verbruikt heteluchtverwarming? ›

Het verbruik van luchtverwarming ligt zo'n 5% hoger dan vloerverwarming en 25% hoger dan radiatorverwarming. De prijs van de installatie zal gelijk zijn aangezien je geen dure verwarmingselementen moet voorzien in elke kamer.

Hoe lang gaat een hete luchtverwarming mee? ›

Hete luchtverwarming betekent het constant laten circluleren van verse lucht die gefilterd is en verwarmd tot een aangename temperatuur. Hoe lang gaat luchtverwarming mee? Luchtverwarming gaat bij goed onderhoud zo'n 15 tot 20 jaar mee.

Hoe verwarm je je huis het voordeligst? ›

4 tips verwarmen zonder verspillen
 1. Verwarm niet je hele huis. Draai de verwarming uit in ruimtes waar je niet bent, ook in de slaapkamers. ...
 2. Zet de thermostaat als je thuis bent niet hoger dan 19 graden. ...
 3. Zet de thermostaat 's nachts op 15 graden. ...
 4. Laat de thermostaat op 15 graden als er overdag niemand thuis is.

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig voor een warmtepomp? ›

Voor een hybride warmtepomp heb je doorgaans voldoende aan 5 tot 7 (extra) zonnepanelen. Bij de all-electric warmtepomp doe je er verstandig aan zeker 7 tot 9 (extra) zonnepanelen te installeren. Daarmee ben je in principe verzekerd van een volledige compensatie voor de hogere vraag naar elektriciteit.

Waarom verbruikt een warmtepomp zoveel stroom? ›

Energieverbruik warmtepomp is voornamelijk stroom

De warmtepomp haalt namelijk energie uit de lucht of uit de bodem. Wél heeft de compressor van de warmtepomp stroom nodig. Dus als je een warmtepomp laat installeren, stijgt je stroomverbruik.

Wat verbruikt een warmtepomp in de winter? ›

Een warmtepomp verbruikt gemiddeld zo'n 2000 tot 3000 kWh per jaar. Maar let op, dit is compleet afhankelijk van het type warmtepomp dat je gebruik en de warmtevraag binnen jouw woning. Zo moet je jezelf eerst afvragen hoe groot de oppervlakte is die je dagelijks (in koude periode) wilt verwarmen.

Waarom je geen warmtepomp moet nemen? ›

Geen warmtepomp kopen

je in een flatgebouw met blokverwarming woont. je je woning niet voldoende geïsoleerd krijgt. je bij het kiezen van een luchtwarmtepomp onvoldoende ruimte hebt voor het plaatsen van een buitenunit, zonder geluidsoverlast voor buren of jezelf.

Welke huizen zijn niet geschikt voor een warmtepomp? ›

Is jouw huis niet of slecht geïsoleerd? Dan is het niet geschikt voor een warmtepomp. De warmtepomp moet dan te hard werken om voor een aangename temperatuur te zorgen. Het rendement is niet gunstig en op koude dagen wordt de gewenste temperatuur mogelijk niet bereikt.

Hoeveel graden in huis met warmtepomp? ›

Een warmtepomp haalt warmte van buiten en gebruikt deze warmte voor verwarming en warm water. Buiten is het gemiddeld 15 graden, maar om een goed geïsoleerd huis warm te krijgen moet de temperatuur die de warmtepomp levert zo'n 35 tot 50 graden zijn.

Wat is zuiniger lucht-lucht of lucht water warmtepomp? ›

Een lucht-waterwarmtepomp is de energiezuinigste oplossing voor nieuwe, goed geïsoleerde woningen. Je haalt dan een hoge COP — de Coefficient of Performance of prestatiecoëfficiënt — en hebt minder elektrische energie nodig om je woning te verwarmen. Hoe hoger de COP, hoe minder je warmtepomp verbruikt.

Waarom geen subsidie voor een lucht-lucht warmtepomp? ›

Waarom krijg ik geen subsidie voor een lucht-lucht warmtepomp? De lucht-lucht warmtepomp wordt in de zomer vaak gebruikt als airco en gebruikt dan extra energie. Daarom krijg je geen subsidie op een lucht-lucht warmtepomp.

Wat is goedkoper verwarmen met gas of warmtepomp? ›

Met een warmtepomp vervang je het gasverbruik door stroom. Daarmee ben je een stuk goedkoper uit. Afhankelijk van je energieprijs bespaar je met een warmtepomp met buitenunit 710 tot 1.170 euro per jaar (inclusief het vastrecht voor de gasaansluiting die weg kan). Kosten en subsidie voor een warmtepomp van 8kW.

Wat kost een nieuwe heteluchtverwarming? ›

Een luchtverwarmingsysteem is altijd maatwerk en mede afhankelijk van jouw persoonlijke wensen en het soort woning en de inhoud ervan. Globaal genomen bedragen de kosten voor dit verwarmingssysteem voor een ééngezinswoning met een inhoud van 400 m3 minstens € 10.000 en hoogstens € 15.000.

Is verwarmen op gas nog interessant? ›

Hernieuwbare energie als alternatief voor gas en mazout

Ook zullen de prijzen van gas en stookolie vermoedelijk verder stijgen. Toch blijft gas aantrekkelijk bij renovatie van bestaande woningen die makkelijk aangesloten kunnen worden op het bestaande gasnet. Of je kiest voor een duurzame oplossing: de warmtepomp.

Wat zijn de kosten van een warmtepomp? ›

De kosten van een all-electric warmtepomp liggen tussen de €6.500 en €19.500 euro (Milieu Centraal, z.d.). Een hybride warmtepomp werkt samen met je cv-ketel. De warmtepomp werkt grotendeels van de tijd voor de warmte in huis en de cv-ketel springt alleen bij als het heel koud is.

Kan luchtverwarming ook koelen? ›

Luchtverwarming is het enige systeem waarmee de woning, naast verwarmen, ook geventileerd en gekoeld kan worden. Koelen is vergelijkbaar met airconditioning. Het voordeel van koelen is dat uw hele huis wordt gekoeld met slechts één systeem.

Waarom zet warme lucht uit? ›

in warme lucht bewegen de luchtdeeltjes sneller. Oefenen daardoor een grotere druk uit (dan de omgeving) waardoor de lucht uitzet: de deeltjes kunnen harder botsen dan de deeltjes in de koudere omgeving en daardoor breiden ze hun volume uit.

Is lucht-lucht warmtepomp hetzelfde als airco? ›

Een aircosysteem werkt dus op exact dezelfde manier als een lucht-lucht warmtepomp. Het enige verschil is dat een airco geprogrammeerd is om koude lucht te produceren, terwijl een lucht-lucht warmtepomp doorgaans gebruikt wordt om de woning in de winter te verwarmen.

Hoe werkt een lucht warmtepomp in de winter? ›

Je warmtepomp blijft werken

Zelfs tijdens de wintermaanden zit er nog warmte-energie in de bodem, de lucht en in het water. Een warmtepomp kan die warmte ook bij vriestemperaturen (tot -20°C) onttrekken om je van energie te voorzien.

Is luchtverwarming zuinig? ›

Bij luchtverwarming wordt warmte of koude getransporteerd via de lucht; het reageert snel, biedt veel comfort en is energiezuinig. De gewenste temperatuur in huis wordt veel sneller bereikt dan met vloer- of radiatorverwarming.

Wat is de grootste energieslurper in een woning? ›

De allergrootste energieslurper in huis is je cv-ketel. Als het huis op gas wordt verwarmd, bedraagt het verbruik zo'n 80 procent van het totaal, aldus Puk van Meegeren, adviseur bij Milieu Centraal.

Wat zijn de grootste energieverbruikers in huis? ›

Denk aan de televisie, de printer, de modem, het koffiezetapparaat, de adapter van je elektrische tandenborstel, de lader van je smartphone, het nachtlampje van de kinderen. De waakstand van al die toestellen is goed voor 7 tot 18% van het totale energieverbruik.

Hoeveel vermogen om woonkamer te verwarmen? ›

Stap 2: bepaal de gewenste temperatuur in de ruimte
RuimteAanbevolen temperatuurBenodigd vermogen
Badkamer24°C93 Watt per m³
Woonkamer, studeerkamer22°C85 Watt per m³
Keuken20°C77 Watt per m³
Toilet, slaapkamer, gang18°C70 Watt per m³

Wat gebeurt er als je lucht verwarmt? ›

De verwarming zelf kan met behulp van geleiding alleen de lucht verwarmen die direct in contact komt met de verwarming. Deze lucht wordt hierdoor warmer, krijgt een lagere dichtheid en stijgt daarom op. Als de lucht weer afkoelt, daalt het weer naar beneden.

Hoe werkt een luchtverwarming? ›

Luchtverwarming werkt met een kanalensysteem van roosters en buizen dat de schone (en eventuele verwarmde) lucht verspreid over de gehele woning. Via het speciaal ontwikkeld retoursysteem wordt de aanwezige lucht eerst gefilterd om vervolgens opnieuw op te warmen.

Kan een hybride warmtepomp op bestaande cv-ketel? ›

Ja, een hybride warmtepomp kan altijd. Hij werkt namelijk samen met je cv-ketel.

Is 18 graden te koud in huis? ›

De aanbevolen minimumtemperatuur is 18 ° C ; De optimale omgevingstemperatuur ligt tussen 18 ° C en 21 ° C ; Minimumtemperaturen van 20 ° C of 21 ° C kunnen voor ouderen en zieken vereist zijn; Temperaturen lager dan 18 ° C of hoger dan 24 ° C kunnen een gezondheidsrisico vormen.

Is 17 graden te koud in huis? ›

De Hartstichting adviseert daarom een gezonde, veilige en minimale temperatuur in huis van 17 graden. Voor jonge kinderen, ouderen en mensen met een chronische ziekte wordt een minimale temperatuur in huis van 20 graden aanbevolen.

Wat is de goedkoopste manier om je huis te verwarmen 2023? ›

Hybride cv-ketel

Dat is een combinatie van een lucht-water warmtepomp met een condensatieketel. Dit intelligente systeem kiest op elk moment de energiebron (stroom of gas) die het meest voordelig is. Het grootste deel van het jaar verwarm je met de warmtepomp.

Wat kost het om 10 zonnepanelen te laten plaatsen? ›

Een set van 10 zonnepanelen kost gemiddeld 7.500 euro inclusief installatie (prijs december 2022). De prijs is zonder btw, die betaal je vanaf 2023 namelijk niet meer als je zonnepanelen koopt. Je gaat meteen besparen op je energierekening door de groene stroom die je zelf opwekt.

Kan een warmtepomp ook zonder zonnepanelen? ›

Grofweg heeft een warmtepomp voor elke m3 gasbesparing zo'n 2-3 kWh nodig. Bij een gasprijs van € 1,40 en elektriciteit € 0,40 scheelt elke bespaarde m3 gas dan tussen de € 0,20 en € 0,60. Hiervoor heb je dus geen zonnepanelen nodig.

Wat eerst warmtepomp of zonnepanelen? ›

De hamvraag: eerst zonnepanelen of eerst een warmtepomp? Als je een nieuwe woning laat zetten, dan is de zaak duidelijk: kies meteen voor een warmtepomp en stem het ontwerp van je woning daarop af. Een lage temperatuur warmtepomp is uitstekend geschikt voor passiefhuizen of zeer energiezuinige woningen.

Kun je een warmtepomp in de zomer uitzetten? ›

Het energieverbruik zal enorm toenemen, omdat de warmtepomp dan steeds meer hulp nodig heeft van de tweede warmtebron. Hoe warmer je wilt dat het binnen wordt, des te meer energie en geld dat kost. All-electric warmtepomp uitzetten? Doe dit niet, want dan heb je geen verwarming, ventilatie en warm water meer.

Kan je een warmtepomp s nachts uitzetten? ›

Als je 's nachts je warmtepomp uitschakelt, zal namelijk de temperatuur dalen in de vloeistof die door je warmteafgiftesysteem vloeit. Je warmtepomp zal dan ook een grote hoeveelheid energie moeten leveren om die temperatuur weer te verhogen. Als gevolg hiervan zal het rendement dalen.

Hoe stook je het zuinigst met een warmtepomp? ›

Hoe beperk ik het stroomverbruik van mijn warmtepomp?
 1. Vermijd temperatuurvariaties overdag. ...
 2. Beperk de vertrektemperatuur van het verwarmingswater. ...
 3. Activeer de elektrische weerstand manueel. ...
 4. Laat de installatie regelmatig onderhouden. ...
 5. Volg het elektriciteitsverbruik op de voet. ...
 6. Combineer met zonnepanelen.

Is het verstandig om een warmtepomp te nemen? ›

De installatie van een warmtepomp is een investering. Na verloop van tijd verdien je deze investering terug en na enkele jaren maak je zelfs winst: je betaalt minder (of niet) voor het gasverbruik en de waarde van jouw woning verhoogt.

Hoeveel subsidie krijg je voor een warmtepomp? ›

Per 1 januari 2022 is de ISDE-subsidie voor isolatiemaatregelen en (hybride) warmtepompen met een vermogen groter dan 1 kW verhoogd van 20% naar 30% van de gemiddelde totale investeringskosten. De verhoogde subsidie voor deze maatregelen geldt alleen voor maatregelen die daadwerkelijk in 2022 zijn uitgevoerd.

Hoeveel stroom verbruikt een lucht lucht warmtepomp? ›

Stroomverbruik van warmtepompen
Type warmtepompWarmte-energie voor verwarmingStroomverbruik warmtepompen voor warm water
Lucht-waterwarmtepomp6 000 kWh1 481 kWh (= 4 000 kWh/2,7)
Geothermische warmtepomp6 000 kWh1 212 kWh (= 4 000 kWh/3,3)
Water-waterwarmtepomp6 000 kWh1 212 kWh (= 4 000 kWh/3,3)

Kan een warmtepomp met gewone radiatoren? ›

De meeste warmtepompen die je op radiatoren kunt aansluiten, werken op lage temperatuur. We raden dan ook af om warmtepompen te combineren met oude, klassieke radiatoren die bedoeld zijn om op hoge temperatuur werken. Sluit je ze toch op zulke radiatoren aan, dan zal het rendement van de warmtepomp fel verminderen.

Welke temperatuur haalt een warmtepomp? ›

Hoe werkt een warmtepomp? Een warmtepomp haalt warmte van buiten en gebruikt deze warmte voor verwarming en warm water. Buiten is het gemiddeld 15 graden, maar om een goed geïsoleerd huis warm te krijgen moet de temperatuur die de warmtepomp levert zo'n 35 tot 50 graden zijn.

Hoe verwarmen met lucht lucht warmtepomp? ›

Werking van een lucht-lucht warmtepomp

De buitenunit trekt de lucht aan met een ventilator. Deze lucht wordt tot op de gewenste temperatuur gebracht met behulp van een koelgas, dat opgewarmd wordt door een compressor. Het opgewarmde koelgas geeft zijn energie af aan de lucht die door de binnenunit aangezogen wordt.

Heeft een warmtepomp nog wel zin? ›

Een warmtepomp is nog steeds rendabel, ook met de hogere energieprijzen. Je zult je investering nog steeds binnen een aantal jaar terugverdienen. Is een warmtepomp goedkoper dan gas? Met de juiste isolatie en verwarming is een warmtepomp goedkoper dan gas, zelfs met de stijgende elektriciteitsprijzen.

Hoe werkt een warmtepomp in de winter? ›

Je warmtepomp blijft werken

Zelfs tijdens de wintermaanden zit er nog warmte-energie in de bodem, de lucht en in het water. Een warmtepomp kan die warmte ook bij vriestemperaturen (tot -20°C) onttrekken om je van energie te voorzien.

Wat doet een warmtepomp in de zomer? ›

Warmtepompen dienen niet alleen als verwarming, maar zijn ook in staat om te koelen in de zomer. Via de vloerverwarming kun je een huis naar een aangename temperatuur brengen als het buiten snikheet is. Zo krijg je met de vloerverwarming het huis zo'n 5 tot 8 °C lager dan de buitentemperatuur.

Hoe efficient is een lucht-lucht warmtepomp? ›

Een lucht-luchtwarmtepomp werkt gemiddeld voor 75 procent op de gratis energie of warmte uit de buitenlucht– en slechts voor 25 procent op elektriciteit: bijzonder efficiënt en duurzaam, dus. Deze verwarmingsinstallatie bestaat uit een buitenunit en één of meerdere binnenuints en kan zowel verwarmen als koelen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 5647

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.